Ngoại hạng Anh – Thông tin lịch sử hình thành và thể thức thi đấu