Thể thao 24/7 – Gặp gỡ lứa tuyển thủ mới tại đại học Oregon, Mỹ