1. Division
Trận ĐấuGiờKèo Tài XỉuKèo Chẵn LẻKèo Châu Á1x2
0:00 am
May 23
Tài 3.5 : 2.60
Xỉu 3.5 : 1.50
Tài 1.5 : 1.20
Xỉu 1.5 : 4.50
Tài 4.5 : 4.75
Xỉu 4.5 : 1.18
Tài 2.5 : 1.62
Xỉu 2.5 : 2.25
Tài 0.5 : 1.02
Xỉu 0.5 : 17.00
Chẵn : 1.90
Lẻ : 1.90

1x2

Đội nhà : 1.63
Hòa : 4.20
Đội khách : 4.75
ĐẶT CƯỢC NGAY
0:00 am
May 23
Tài 3.5 : 2.35
Xỉu 3.5 : 1.60
Tài 1.5 : 1.16
Xỉu 1.5 : 5.00
Tài 4.5 : 4.00
Xỉu 4.5 : 1.22
Tài 2.5 : 1.52
Xỉu 2.5 : 2.50
Tài 0.5 : 1.02
Xỉu 0.5 : 19.00
Tài 5.5 : 7.50
Xỉu 5.5 : 1.08
Chẵn : 1.90
Lẻ : 1.90

1x2

Đội nhà : 1.57
Hòa : 4.50
Đội khách : 5.00
ĐẶT CƯỢC NGAY
0:00 am
May 23
Tài 3.5 : 3.20
Xỉu 3.5 : 1.35
Tài 1.5 : 1.28
Xỉu 1.5 : 3.60
Tài 4.5 : 6.00
Xỉu 4.5 : 1.12
Tài 2.5 : 1.87
Xỉu 2.5 : 1.90
Tài 0.5 : 1.04
Xỉu 0.5 : 12.00
Chẵn : 1.90
Lẻ : 1.90

1x2

Đội nhà : 1.75
Hòa : 3.75
Đội khách : 4.50
ĐẶT CƯỢC NGAY
0:00 am
May 23
Tài 3.5 : 2.30
Xỉu 3.5 : 1.62
Tài 1.5 : 1.16
Xỉu 1.5 : 5.00
Tài 4.5 : 3.75
Xỉu 4.5 : 1.25
Tài 2.5 : 1.52
Xỉu 2.5 : 2.50
Tài 5.5 : 7.00
Xỉu 5.5 : 1.09
Chẵn : 1.90
Lẻ : 1.90

1x2

Đội nhà : 2.15
Hòa : 3.75
Đội khách : 3.00
ĐẶT CƯỢC NGAY
0:00 am
May 23
Tài 3.5 : 2.05
Xỉu 3.5 : 1.75
Tài 1.5 : 1.12
Xỉu 1.5 : 6.00
Tài 4.5 : 3.40
Xỉu 4.5 : 1.30
Tài 2.5 : 1.42
Xỉu 2.5 : 2.85
Tài 0.5 : 1.02
Xỉu 0.5 : 17.00
Tài 5.5 : 6.00
Xỉu 5.5 : 1.12
Chẵn : 1.90
Lẻ : 1.90

1x2

Đội nhà : 2.45
Hòa : 3.75
Đội khách : 2.60
ĐẶT CƯỢC NGAY
0:00 am
May 23
Tài 3.5 : 2.40
Xỉu 3.5 : 1.55
Tài 1.5 : 1.18
Xỉu 1.5 : 5.00
Tài 4.5 : 4.20
Xỉu 4.5 : 1.22
Tài 2.5 : 1.55
Xỉu 2.5 : 2.40
Tài 0.5 : 1.02
Xỉu 0.5 : 17.00
Tài 5.5 : 8.00
Xỉu 5.5 : 1.07
Chẵn : 1.90
Lẻ : 1.90

1x2

Đội nhà : 4.00
Hòa : 3.75
Đội khách : 1.83
ĐẶT CƯỢC NGAY
Primera B Metropolitana
Trận ĐấuGiờKèo Tài XỉuKèo Chẵn LẻKèo Châu Á1x2
1:30 am
May 23
Tài 1.5 : 1.47
Xỉu 1.5 : 2.50
Tài 2.5 : 2.20
Xỉu 2.5 : 1.60
Chẵn : 1.90
Lẻ : 1.90

1x2

Đội nhà : 1.70
Hòa : 3.40
Đội khách : 4.50
ĐẶT CƯỢC NGAY
Primera C
Trận ĐấuGiờKèo Tài XỉuKèo Chẵn LẻKèo Châu Á1x2
1:30 am
May 23
Tài 2.5 : 2.25
Xỉu 2.5 : 1.57
Chẵn : 1.90
Lẻ : 1.90

1x2

Đội nhà : 1.90
Hòa : 3.25
Đội khách : 3.75
ĐẶT CƯỢC NGAY
1:30 am
May 23
Tài 1.5 : 1.57
Xỉu 1.5 : 2.25
Tài 2.5 : 2.15
Xỉu 2.5 : 1.63
Chẵn : 1.90
Lẻ : 1.90

1x2

Đội nhà : 3.10
Hòa : 3.00
Đội khách : 2.25
ĐẶT CƯỢC NGAY
Division Profesional - Apertura
Trận ĐấuGiờKèo Tài XỉuKèo Chẵn LẻKèo Châu Á1x2
1:30 am
May 23
Tài 3.5 : 4.00
Xỉu 3.5 : 1.22
Tài 1.5 : 1.38
Xỉu 1.5 : 2.90
Tài 2.5 : 2.15
Xỉu 2.5 : 1.65
Chẵn : 1.90
Lẻ : 1.83

1x2

Đội nhà : 2.25
Hòa : 3.20
Đội khách : 3.10
ĐẶT CƯỢC NGAY
4:30 am
May 23
Tài 3.5 : 4.00
Xỉu 3.5 : 1.22
Tài 1.5 : 1.38
Xỉu 1.5 : 2.90
Tài 2.5 : 2.15
Xỉu 2.5 : 1.65
Chẵn : 1.90
Lẻ : 1.83

1x2

Đội nhà : 2.50
Hòa : 3.00
Đội khách : 2.85
ĐẶT CƯỢC NGAY
7:00 am
May 23
Tài 3.5 : 2.80
Xỉu 3.5 : 1.40
Tài 1.5 : 1.22
Xỉu 1.5 : 4.00
Tài 2.5 : 1.72
Xỉu 2.5 : 2.05
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.87

1x2

Đội nhà : 1.42
Hòa : 4.50
Đội khách : 6.50
ĐẶT CƯỢC NGAY
Erovnuli Liga
Trận ĐấuGiờKèo Tài XỉuKèo Chẵn LẻKèo Châu Á1x2
20:00 pm
May 23
Tài 2.5 : 1.75
Xỉu 2.5 : 1.95
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.87

1x2

Đội nhà : 8.50
Hòa : 5.00
Đội khách : 1.28
ĐẶT CƯỢC NGAY
22:00 pm
May 23
Tài 2.5 : 1.53
Xỉu 2.5 : 2.15
Chẵn : 1.85
Lẻ : 1.85

Kèo Châu Á

Đội nhà -1 : 2.30
Đội khách -1 : 2.50
Hòa -1 : 3.50

1x2

Đội nhà : 1.48
Hòa : 3.90
Đội khách : 5.50
ĐẶT CƯỢC NGAY
23:00 pm
May 23
Tài 2.5 : 1.95
Xỉu 2.5 : 1.78
Chẵn : 1.85
Lẻ : 1.85

Kèo Châu Á

Đội nhà -1 : 2.30
Đội khách -1 : 2.50
Hòa -1 : 3.50

1x2

Đội nhà : 2.95
Hòa : 3.25
Đội khách : 2.20
ĐẶT CƯỢC NGAY
Iraqi League
Trận ĐấuGiờKèo Tài XỉuKèo Chẵn LẻKèo Châu Á1x2
0:15 am
May 23
Tài 2.5 : 2.38
Xỉu 2.5 : 1.53
Chẵn : 2.05
Lẻ : 1.80

Kèo Châu Á

Đội nhà -1 : 2.30
Đội khách -1 : 2.50
Hòa -1 : 3.50

1x2

Đội nhà : 1.44
Hòa : 3.30
Đội khách : 8.50
ĐẶT CƯỢC NGAY
Oberliga - Niederrhein
Trận ĐấuGiờKèo Tài XỉuKèo Chẵn LẻKèo Châu Á1x2
0:30 am
May 23
Tài 3.5 : 1.75
Xỉu 3.5 : 1.95
Chẵn : 2.05
Lẻ : 1.80

Kèo Châu Á

Đội nhà -1 : 2.30
Đội khách -1 : 2.50
Hòa -1 : 3.50

1x2

Đội nhà : 2.15
Hòa : 4.00
Đội khách : 2.65
ĐẶT CƯỢC NGAY
Oberliga - Rheinland-Pfalz / Saar
Trận ĐấuGiờKèo Tài XỉuKèo Chẵn LẻKèo Châu Á1x2
0:00 am
May 23
Tài 3.5 : 1.60
Xỉu 3.5 : 2.20
Chẵn : 2.05
Lẻ : 1.80

Kèo Châu Á

Đội nhà -1 : 2.30
Đội khách -1 : 2.50
Hòa -1 : 3.50

1x2

Đội nhà : 2.00
Hòa : 4.00
Đội khách : 2.85
ĐẶT CƯỢC NGAY
0:15 am
May 23
Tài 3.5 : 1.75
Xỉu 3.5 : 1.95
Chẵn : 2.05
Lẻ : 1.80

Kèo Châu Á

Đội nhà -1 : 2.30
Đội khách -1 : 2.50
Hòa -1 : 3.50

1x2

Đội nhà : 5.00
Hòa : 4.50
Đội khách : 1.47
ĐẶT CƯỢC NGAY
3. Division - Girone 2
Trận ĐấuGiờKèo Tài XỉuKèo Chẵn LẻKèo Châu Á1x2
23:00 pm
May 23
Tài 3.5 : 1.68
Xỉu 3.5 : 2.10
Tài 4.5 : 2.50
Xỉu 4.5 : 1.47
Tài 2.5 : 1.25
Xỉu 2.5 : 3.60
Chẵn : 2.05
Lẻ : 1.80

Kèo Châu Á

Đội nhà -1 : 2.30
Đội khách -1 : 2.50
Hòa -1 : 3.50

1x2

Đội nhà : 2.70
Hòa : 3.75
Đội khách : 2.20
ĐẶT CƯỢC NGAY

Kèo nhà cái hôm nay - Tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến - Tỷ lệ cá cược

Tại VietVwin sẽ thường xuyên cung cấp đầy đủ tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay, tỷ lệ cá cược của các trận đấu đang và sắp diễn ra. Dưới sự phân tích kỹ càng của các chuyên gia phân tích kèo bóng đá giàu kinh nghiệm, chắc chắn sẽ giúp bạn có cơ hội tăng tỷ lệ chiến thắng mỗi khi trải nghiệm đặt cược với những trận cầu hấp dẫn.

Bảng tỷ lệ kèo sẽ liên tục được cập nhật vài phút mỗi lần để hỗ trợ người chơi đọc kèo bóng đá trực tuyến hiệu quả nhất.

Cac giai dau bong da

Hướng dẫn cách đọc kèo nhà cái hôm nay tại nhà cái Vwin

Bảng kèo nhà cái được cung cấp tại website sẽ cập nhật tất cả các trận đấu lớn nhỏ diễn ra trên khắp toàn cầu như World Cup, Euro, Champions League, Ngoại hạng Anh, Asian Cup, V.League…

Để đọc bảng kèo tỷ lệ cá cược bạn cần phân định thành hai loại hình trận đấu đang diễn ra hoặc sắp diễn ra, cụ thể:

  • Đối với các trận đấu đang diễn ra, tương ứng với mỗi bảng kèo sẽ thể hiện rõ những kèo bóng đá nổi bật như kèo châu Á, kèo châu Âu, kèo Tài Xỉu,…hoặc các kèo cược phụ khác như kèo tổng số bàn thắng, kèo chẵn lẻ, kèo bàn thắng đầu cuối, kèo thẻ phạt, kèo phạt góc,…với phần dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực. Bạn chỉ cần quan sát và phân tích để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.
  • Đối với những trận đấu đã có lịch thi đấu cụ thể nhưng chưa diễn ra, bạn cần thao tác kéo xuống phía dưới và tìm kiếm đội bóng yêu thích của mình. Bạn có thể đặt cược ngay lập tức hoặc phải chờ đến thời điểm bắt đầu trận đấu để ra kèo.

Các tỷ lệ kèo cơ bản cần nắm

Nếu muốn chơi cá cược bóng đá đạt hiệu quả cao nhất, bạn nên nắm rõ một số tỷ lệ kèo nhà cái cơ bản như sau:

Kèo châu Á

Kèo châu Á là loại kèo phổ biến nhất hiện nay và thường được những người chơi cá cược Việt Nam lựa chọn. Trong các loại kèo châu Á sẽ có các kèo bóng đá cơ bản sau đây:

Kèo đồng banh

Đây là loại kèo bóng đá thường được sử dụng trong những trận đấu mà hai đội tuyển tham gia có sự ngang ngửa về phong độ và năng lực. Trong đó, nếu bạn dự đoán chính xác đội chiến thắng sẽ giành được tiền thưởng và trận đấu hoà thì 2 cửa đặt cược sẽ hoà nhau.

Kèo chấp ¼

Đối với kèo bóng đá này, nếu đội bạn đặt cược giành chiến thắng bạn thắng tiền, thua nửa tiền khi hoà và thua cả tiền nếu thua.

Kèo chấp ½

Cũng tương tự như cách đọc như trên, bạn sẽ thắng đủ tiền nếu đội mình đặt cược giành chiến thắng, hòa thua nửa tiền và thua trận sẽ bị thua toàn bộ tiền cược.

Kèo chấp 1:1/4

Nếu đội bạn chọn thắng cách biệt từ hai bàn thì bạn thắng tiền, nếu thắng cách biệt một bàn thì bạn thắng nửa tiền và nếu hai đội hoà nhau thì bạn thua toàn bộ tiền cược.

Kèo chấp 1

Nếu bạn đặt cược vào loại kèo này sẽ giành chiến thắng nếu đội đặt cược thắng từ 2 bàn, thắng 1 bàn thì hòa tiền và thua toàn bộ nếu trận đấu thua đủ tiền.

Kèo châu Âu

Trong kèo châu Âu bạn chỉ cần đưa ra nhận định trận dấu thắng hoà hoặc thua tương đối đơn giản. Đối với kèo này, bạn cần hiểu được cách đọc như sau:

1: Dự đoán đội chủ nhà thắng

2: Dự đoán đội khách thắng

X: Dự đoán tỷ số hoà

FT: Dự đoán cho cả trận

1H: Đặt cược cho hiệp 1

Kèo Tài Xỉu

Kèo Tài Xỉu thường được viết tắt là kèo O/U và có những hình thức chơi phổ biến như:

Kèo đồng banh

  •  Tổng số bàn thắng là 1: Cửa Tài thắng tiền
  • Tổng số bàn thắng là 0: Cửa Tài thua tiền và cửa Xỉu thắng tiền.

Kèo 1 trái

  • Tổng số bàn thắng lớn hơn 2: Cửa Tài thắng tiền.
  • Tổng số bàn thắng là 0: Cửa Xỉu thắng tiền.
  • Tổng số bàn thắng là 1: Cả hai cửa đều về tiền.

Kèo 1.25 trái

  • Tổng số bàn thắng lớn hơn 1: Cửa Tài thắng tiền.
  • Tổng số bàn thắng là 0: Cửa Xỉu thắng tiền.
  • Tổng số bàn thắng là 1: Cửa Tài thua nửa tiền, cửa Xỉu thắng nửa tiền.

Nhà cái xem kèo cược trực tuyến uy tín nhất hiện nay

Để được đảm bảo quyền lợi và nhận được về mức lợi nhuận hoàn hảo nhất, việc quan trọng đầu tiên mà bạn cần phải thực hiện đó là tìm kiếm cho mình một nhà cái uy tín. Trong bối cảnh mạng internet phát triển mạnh mẽ, có rất nhiều website cá cược trá hình mọc lên nhằm mục đích trục lợi từ khách hàng. Vậy có nhà cái uy tín nào để bạn có thể yên tâm tham gia cá cược trên thị trường hiện nay?

Theo đánh giá của cộng đồng người chơi lâu năm, Vwin là một địa chỉ giải trí đã có thương hiệu hoạt động lâu năm và được cấp giấy phép hoạt động bởi tổ chức PAGCOR. Nhà cái đặc biệt gây ấn tượng nhờ phần thiết kế giao diện website hiện đại, trò chơi đa dạng, tỷ lệ kèo phong phú và nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Đặc biệt, theo thống kê từ các tạp chí cá cược đánh giá thì chơi cá cược bóng đá tại Vwin mang lại cơ hội chiến thắng cao hơn tới 17%. Với tốc độ thanh toán tiền thưởng chỉ mất vài phút sẽ hỗ trợ bạn xoay vòng vốn hiệu quả hơn.

Nếu muốn tìm hiểu thêm về nhà cái Vwin, bạn có thể đọc thêm những bài viết khác tại trang chủ website của chúng tôi.

Trang Cá cược bóng đá - Cập nhật Tỷ lệ kèo cập nhật - Kết quả bóng đá mới nhất tại VietVwin !!!